ODLUKE O LOKALNIM TAKSAMA I NAKNADAMA OPĆINE KAKANJ

RED.BROJ

 

NAZIV ODLUKE SLUŽBENE NOVINE  
1 Odluka o administrativnim taksama Općine Kakanj „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/10 (stranica 1) link
2 Odluka o dopunama Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/11 (stranica 14) link
3 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 11/13 (stranica 12) link
4 Odluka o izmjenama Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 10/15 (stranica 1) link
5 Odluka o dopunama Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 7/17 (stranica 15) link
6 Odluka o općinskim taksama na istaknutu firmu „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 11/16 (stranica 13) link
7 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/17 (stranica 4)

 

link
8 Odluka o građevinskom zemljištu „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 8/13 (stranica 1) link
9 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 12/13) (stranica 1)

 

link
10 Odluka o komunalnom redu „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 9/13 (stranica 1) link
11 Tarifnik o visini naknade za korištenje javnih površina „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/13 (stranica 17) link
12 Odluka o komunalnim djelatnostima zajedničke komunalne potrošnje „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/09 (stranica 26) link
13 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke komunalne potrošnje „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 11/13 (stranica 6)

 

link
14 Odluka o naknada za vatrogastvo „Službene novine Općine Kakanj, broj: 6/13 (stranica 11) link
15 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknada za vatrogastvo „Službene novine Općine Kakanj, broj: 11/14 (stranica 4) link
16 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknada za vatrogastvo „Službene novine Općine Kakanj, broj: 12/17 (stranica 2) link
17 Odluka o nerazvrastanim cestama na području općine Kakanj Službene novine Općine Kakanj“, broj: 7/16 (stranica 20) link
18 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrastanim cestama na području općine Kakanj Službene novine Općine Kakanj“, broj:, 4/17 (stranica 24)

 

link